اپوکسی کونازول

قیمت روز اپوکسی کونازول 5/12 % و بزرگ ترین خریداران آن در کشور

اپوکسی کونازول نوعی سم است که جهت کنترل بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند در ایران استفاده می شود. اما در سایر کشورها از این ماده جهت مبارزه با قارچ های بیماری زای

بیشتر بخوانید