اکسی فلورفن

نمایندگی فروش اکسی فلورفن 24 % عمده در کشور

نمایندگی فروش اکسی فلورفن 24 %  عمده در کشور، این محصول را به تمام کشاورزان و باغداران ارائه می دهد. این ماده برای از بین بردن علف های هرز کاربرد فراوانی د

بیشتر بخوانید