هالوکسی فوپ آرمتیل

هالوکسی فوپ آرمتیل 8/10 % و عرضه مستقیم آن در کشور

امروزه کشاورزی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد که دارای مشکلات زیادی هستند. یکی از این مشکلات انواع علف هرز می باشند که باعث آسیب رساندن به کیفیت گیاهان می شوند

بیشتر بخوانید