کود اسید آمینه مایع

بهترین تولیدی کود اسید آمینه مایع در خوزستان

تمامی گیاهان و محصولات کشاورزی به کود نیاز دارند، یکی از کودهای بسیار پر خاصیت که حاوی مواد مغذی فراوانی می باشد انواع کودهای آمینو اسید مایع هستند، ساختار و تر

بیشتر بخوانید