عمده مصارف کود

بازار جامع کود سولفات آمونیوم یزد

همانطوری که انسان نیازهای غذایی خود را با مصرف مواد مختلف تامین می نماید، گیاه نیز به طبع احتیاج به ترکیبات خاصی برای رشد بیشتر، ریشه زایی قوی تر و بازدهی بالات

بیشتر بخوانید