قیمت انواع سولفات آمونیوم

قیمت انواع سولفات آمونیوم برنج

سولفات آمونیوم برنج یک نمک معدنی و غیر آلی است که ساختاری شیمیایی دارد و از رنگ سفیدی برخوردار است. این ماده در صنعت کشاورزی و صنایع دیگر استفاده می شود. قیمت ا

بیشتر بخوانید