پخش کننده سولفات آمونیوم

پخش کننده سولفات آمونیوم کریستال

آمونیوم سولفات یک نمک معدنی با مصارف صنعتی است. مهم‌ترین مصرف آن به عنوان کود کشاورزی است و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران می‌باشد.

سولفات آمونیوم بهترین

بیشتر بخوانید

پخش کننده سولفات آمونیوم مایع

پخش کننده سولفات آمونیوم مایع این محصول را در اختیار همه قرار داده است. سولفات آمونیوم کشاورزی این محصول را در اختیار همه قرار داده است در ادامه به نکاتی در خصو

بیشتر بخوانید

پخش کننده سولفات آمونیوم برنج

سولفات آمونیوم برنج :مقدمه: دستیابی به غذاي لازم و کافی، سالم و مغذي به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد جامعه در
سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 مورد تأک

بیشتر بخوانید

پخش کننده سولفات آمونیوم انگور

پخش کننده سولفات آمونیوم انگور یکی از بهترین کودهای گیاهی را برای رشد درخت انگور در اختیار دارد و آن را به کسانی که توزیع کود را انجام می دهند یا دارای تاکستان

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید