کود مرغی پلیت شده

فروش کود مرغی پلیت شده در سراسر کشور

 از جمله کودهای کاملی که در بازار یافت می شود کود مرغی پلیت شده می باشد. پلیت به معنای فراوری شده است و کود مرغی پلیت شده دارای  80 درصد کود مرغی به همراه ترکیب

بیشتر بخوانید