قیمت روز سم پرمترین ارزان

قیمت سم پرمترین ارزان 25% EC که حشره کشی با خاصیت تماسی و گوارشی که تولید کارخانه های ایران است. در بازار با قیمت مناسب عرضه می‌شود.

سم پرمترین

ﮐﺸﺎورزي ﻣﺪرن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎ، ﻗﺎرچﮐﺶﻫﺎ، ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از انواع سم کشاورزی و ورود آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ، ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد.

ﭘﺴﺎب ﮐﺸﺎورزي، ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﺑﺸﻮﯾﯽ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده‌ي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺸﺮات و ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺎﻋﺚ ورود آﻓﺖ ﮐﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي آﺑﯽ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻀﺮ ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ‌ﮔﺬارﻧﺪ.

سم پرمترین

مشخصات و مکانیسم اثر سم پرمترین

سم پرمترین در واقع نوعی حشره کش است که از گروه پیروپئیدهای مصنوعی به وجود می آید. این نوع حشره کش با فرآیندهای تماسی و گوارشی استحصال می شود. ترکیبات این سم می تواند طیف وسیعی از حشرات و بندپایان را کنترل کند. در واقع به سرعت در دستگاه گوارش هیدرولیز می شود. بنابراین سمیت گوارشی ضعیفی دارد.

در بازارهای تجاری سم پرمترین با نام تجاری آمبوش و کپیکوپ به فروش می رسد. مکانیسم اثر سم پرمترین بسیار سریع است.
این تاثیر مستقیم بر اثر کشندگی سمیت مربوط نیست زیرا میزان سم لازم برای ایجاد مرگ و میر معمولاً بسیار بیشتر از مقداری است برای فلج کردن آن ها مورد نیاز است.

اثر سم پرمترین ناشی از مهارکنندگی اعصاب است و با کاهش درجه حرارت رابطه مستقیم دارد. این نوع سم میزان حساسیت ناحیه پس سیناپسی را تحریک می‌کند. تحریکات عصبی را کاهش می‌دهد. میزان رهاسازی گاما آمینو بوتیریک اسید را در ناحیه پیش سیناپسی افزایش می‌دهد. باعث ممانعت از انتقال پیام های عصبی می‌شود.

مشخصات و مکانیسم اثر سم پرمترین

خرید پرمترین

سم پرمترین یکی از سموم شیمیایی است که برای کشتن حشرات و سایر آفات در کشاورزی و حتی به عنوان سم موش کاربرد دارد. این ترکیب شیمیایی به عنوان یک سم سیستمیک عمل می‌کند، به این معنی که بعد از استفاده در گیاهان، سم در سیستم گیاه جذب می‌شود و در سراسر بدن گیاه حرکت می‌کند، از جمله برگ ها، ساقه ها، ریشه ها و میوه ها. این ویژگی به خاطر خواص آنتی انتروپیک سم پرمترین است که از تمام انواع حشرات و آفات محافظت می‌کند.

خرید سم پرمترین ممکن است برای کشاورزان و کاربران حرفه ای در صنعت کشاورزی مورد نیاز باشد. این سم معمولاً به صورت فرمول‌های آماده و غلظت‌های مختلف در بازار عرضه می‌شود. در هر صورت، قبل از خرید سم پرمترین، مهم است که مطمئن شوید که دارای مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه است و به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ارائه شده توسط تولیدکننده و مقامات محلی پایبند باشید.

همچنین، قبل از استفاده از سم پرمترین، حتماً دستورالعمل‌ها و هشدارهای ایمنی موجود در بسته‌بندی و برچسب محصول را مطالعه کنید. استفاده نادرست یا نامناسب از سم پرمترین می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به محیط زیست، حیوانات و انسان‌ها شود. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که شرایط استفاده صحیح را رعایت می‌کنید.

خرید پرمترین

سم اندوسولفان

سم اندوسولفان یک ترکیب شیمیایی است که برای کنترل و کشتن علف‌های هرز در محصولات کشاورزی استفاده می‌شود. این سم به عنوان یک سم انتخابی عمل می‌کند، به این معنی که تاثیر مستقیم بر روی علف‌های هرز دارد، اما برای گیاهان مورد نظر و محصولات کشاورزی کمتر سمیته دارد.

سم اندوسولفان به صورت پودر یا مایع در بازار عرضه می‌شود. این ترکیب شیمیایی به عنوان یک سم مربوط به گروه هربیسایدها می‌باشد و با تاثیر بر فعالیت آنزیم آهن-سولفور تراکم سلولی گیاهان را متوقف می‌کند. در نتیجه، رشد و توسعه علف‌های هرز مهار می‌شود و آنها به تدریج از بین می‌روند.

قبل از استفاده از سم اندوسولفان، بسیار مهم است که دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های موجود در بسته‌بندی محصول را به دقت مطالعه کنید و به توصیه‌های تولیدکننده و مقامات محلی پایبند باشید. همچنین، باید حواس‌پرتی کنید که استفاده نادرست از این سم ممکن است منجر به آسیب‌های جدی به گیاهان مورد نظر، محیط زیست و حیوانات شود. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که در حین استفاده از ابزارها و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده می‌کنید و به دستورالعمل‌ها و هشدارهای ایمنی رعایت کنید.

درضمن، در خرید سم اندوسولفان نیز مهم است که از منابع معتبر و تأییدشده خرید کنید.

سم اندوسولفان

خرید سم اندوسولفان

خرید سم اندوسولفان ممکن است برای کشاورزان و فارمرها که در حال کشت و پرورش محصولات کشاورزی هستند، ضروری باشد. سم اندوسولفان به عنوان یک ابزار کنترل علف‌های هرز موثر استفاده می‌شود. این سم معمولاً در فروشگاه‌های کشاورزی، فروشندگان مخصوص سموم کشاورزی ارگانیک یا اینترنت قابل دسترسی است.

در هنگام خرید سم اندوسولفان، باید موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1. منابع معتبر: از فروشگاه‌ها و تأمین کنندگان معتبر و قابل اعتماد خرید کنید. این امر به شما اطمینان می‌دهد که محصولی اصلی و با کیفیت دریافت می‌کنید.

2. مجوزهای لازم: مطمئن شوید که سم اندوسولفان مورد نظر دارای مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه است. مجوزهای قانونی به عنوان تأییدیه‌ای برای اینکه محصول مطابق با استانداردهای ایمنی و محیط زیست استفاده شده است، عمل می‌کنند.

3. راهنمایی تولیدکننده: قبل از خرید، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولیدکننده را به دقت مطالعه کنید. اطلاعات درباره دستورات استفاده، زمان‌بندی، میزان مورد نیاز و محدودیت‌های استفاده بر روی بسته‌بندی موجود است.

4. هشدارهای ایمنی: بررسی کنید که برچسب محصول شامل هشدارهای ایمنی و اطلاعات در مورد مواد مضر، استفاده صحیح و اقدامات ایمنی است.

خرید سم اندوسولفان

طیف کاربردی سم پرمترین ارزان

استفاده از سم پرمترین برای مصارف بسیار زیادی به چشم می خورد. این محصول با شاخصه سریع الاثری طیف وسیعی را اختصاص به خود داده. دوام مناسبی برای کنترل آفات دارد. تا حدی خاصیت دور کنندگی از خود نشان می دهد.

برخی از موارد مصرفی این نوع سرم را بازگو می کنیم:

  •  استفاده از این سم های کشاورزی به منظور کنترل سخت بالپوشان
  • از بین بردن دوبالان
  • مهار کردن زنبور ها و حشرات روی توتوتن ،چغندر، پنبه، سویا، سبزیجات و صیفی جات
  • به منظور دور کردن آفات از درختان میوه دانه دار و هسته دار

جالب است بدانید سم پرمترین در مصرف گیاهان مذکور در متن بالا سازگاری خوبی از را نشان می دهد. ولی بر روی برخی از گیاهان زینتی اثر گیاه سوزی دارد. با ترکیب نیترات کلسیم ناسازگار و قابل اختلاط نیست.

قیمت سم پرمترین ارزان

سم پرمترین به عنوان یک نوع سم حشره کش برای کنترل آفات در صنعت کشاورزی با برندهای متفاوتی در بازار موجود است.
قیمت فروش سم کشاورزی پرمترین بسته به نوع آفت و نوع گیاه می تواند متفاوت باشد.
مشتریان برای استعلام قیمت این سم کشاورزی می‌توانند از طریق سایت ها و سامانه های اینترنتی اقدام کرده و در مرحله بعد می توانند محصولی با بهترین قیمت دریافت نمایند.

اﯾﻦ آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ در درﺟﻪ اول ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ، اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺮژي و ﮔﺮدش ﻣﻮاد و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺛﺒﺎت، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺮوﺗﺮوﺋﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮاي درﯾﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران آﺑﺰي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ وارد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺳﺘﻮن آب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

قیمت سم پرمترین ارزان

قیمت سم اندوسولفان

قیمت سم اندوسولفان ممکن است بستگی به عوامل متعددی داشته باشد. در زیر به برخی از این عوامل اشاره خواهیم کرد:

1. تامین و تقاضا: قیمت سم اندوسولفان تحت تأثیر تامین و تقاضا قرار می‌گیرد. اگر تقاضا برای این سم برای کشاورزی بالا باشد و تامین آن محدود باشد، ممکن است قیمت آن افزایش یابد. همچنین، در صورتی که تعداد تولیدکنندگان محدود باشد، نیز می‌تواند به افزایش قیمت سم اندوسولفان منجر شود.

2. تاثیرات اقتصادی: عوامل اقتصادی می‌توانند قیمت سم اندوسولفان را تحت تأثیر قرار دهند. مثلاً، افزایش هزینه‌های تولید، شرایط نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و سایر عوامل مشابه می‌توانند به افزایش قیمت سم اندوسولفان منجر شوند.

3. محدودیت‌های قانونی: قوانین و مقررات مربوط به سموم کشاورزی ارگانیک و استفاده از آن‌ها نیز می‌توانند تأثیری بر قیمت سم اندوسولفان داشته باشند. در صورتی که محدودیت‌های قانونی بر استفاده از این سم وجود داشته باشد، ممکن است قیمت آن بیشتر شود.

4. مقیاس تولید: حجم تولید سم اندوسولفان نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که حجم تولید بالا باشد، قیمت ممکن است کاهش یابد به دلیل اقتصاد از مقیاس و عملکرد بهتر در زمینه تولید و توزیع.

بررسی پرمترین در زیستگاه آبی

ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ در ﺳﺘﻮن آب در ﺣﺪود 19-27 ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ، ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺬب در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﻢ آن در آب و ﺟﺬب ﻗﻮي ﺑﻪ ﺧﺎك، آﻟﻮده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ﭘﺎراﮐﻮات از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎي ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻨﯿﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﺳﺎل 1950 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و داراي دو ﺣﻠﻘﻪ ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺳﻢ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﻤﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﺮز ﺧﺸﮑﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. روﺗﯿﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد در زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺗﯿﻔﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻀﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد.

اﯾﻦ روﺗﯿﻔﺮﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﻮع ﻓﺼﻠﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهاي ﻟﮑﻪ اي دارﻧﺪ. روﺗﯿﻔﺮ monogononta ﮔﻮﻧﻪ ي B. calyciflorus ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺮﯾﻊ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺴﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﮐﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮﻟﻮژي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد و ﻣﯿﺰان اﻧﺒﺎﺷﺖ زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن، اﺛﺮ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﭻ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺳﺦ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ روﺗﯿﻔﺮ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮرد بررسی شده.

بررسی پرمترین در زیستگاه آبی

اثرات زیستی پرمترین 25% EC

ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 1% آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽ رﺳﺪ و 99% وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ (آب وﺧﺎك) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺎراﮐﻮات ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ روﺗﯿﻔﺮ B. calyciflorus ﮐﻪ ﺟﺰو ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ روﺗﯿﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﺗﯿﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻮم ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺎراﮐﻮات، ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﻤﯿﺖ ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺎراﮐﻮات در ردﯾﻒ ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﻤﯿﺖ است.

5/5 – (1 امتیاز)

Originally posted 2019-05-26 23:26:28.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما